Slaan oor na inhoud

Uncategorized

Die term "ongekategoriseerd" verwys na iets wat nie aan 'n spesifieke kategorie of groep toegeken is nie. Dit kan verwys na verskeie dinge, soos inligting, data of voorwerpe, en word dikwels in organisasie- en klassifikasiestelsels gebruik.

In die konteks van data kan ongekategoriseerde inligting gesien word dat dit gesorteer en in relevante kategorieë geplaas moet word vir beter begrip en ontleding. Die term kan ook gebruik word om 'n gebrek aan kategorisering of klassifikasie in 'n bepaalde sisteem of proses te beskryf.