Preskoči na sadržaj

Besplatnih 10 karata, čitanje tarota s keltskim križem

Ocijenite ovaj post
Karta 10 u tarotu poznata je kao desetica mačeva.
Kako čitate skup od 10 karata?

Čitanje tarota moćan je alat koji pruža uvid u trenutnu situaciju pitača, izazove i moguće ishode. Jedan od najpopularnijih tarot namaza je raspored od 10 karata, poznat i kao Keltski križ. U ovom ćemo članku istražiti značenje karata od 10 u tarotu, kako čitati skup od 10 karata, kako čitati tarot karte u nizu, značenja položaja u rasporedu Keltskog križa, naziv skupa od 10- raspored karata i broj karata u tarot čitanju.

Značenje karte 10 u tarotu

Karta 10 u tarotu poznata je kao desetica mačeva. To je jedna od karata Male arkane koja predstavlja kraj ciklusa, bol i transformaciju. Karta prikazuje osobu koja leži licem prema zemlji s deset mačeva koji joj probadaju leđa, što ukazuje na tragičan i bolan kraj situacije. Mačevi predstavljaju bol i izdaju koju je doživio pitač, a figura na karti predstavlja kraj putovanja ili situacije. Deset mačeva označava završetak teškog putovanja, postizanje točke bez povratka i potrebu za prihvaćanjem i zatvaranjem kako bi se krenulo naprijed.

Kada se Deset mačeva pojavi u čitanju tarota, to je znak da pitatelj možda doživljava bolan kraj ili transformaciju u svom životu. Ovo bi mogao biti kraj veze, posla ili druge situacije. Karta potiče pitatelja da prihvati situaciju i otpusti sve negativne emocije, jer će mu to omogućiti da krene u svjetliju budućnost. To je podsjetnik da su završeci neophodni za nove početke i da će sada proživljena bol dovesti do rasta i transformacije.

Kako čitati raspored od 10 karata u tarotu

Raspored od 10 karata u tarotu poznat je kao raspored Keltskog križa. To je popularno širenje koje pruža uvid u trenutnu situaciju, izazove i moguće ishode pitača. Namaz je dobio ime po keltskom križu za kojeg se vjeruje da je simbol ravnoteže i povezanosti fizičkog i duhovnog svijeta.

Da bi pročitao skup od 10 karata, čitač tarota treba prvo promiješati špil i poslagati karte sljedećim redoslijedom:

 1. Signifikator: karta koja predstavlja pitaoca
 2. Prijelaz: izazov ili prepreka s kojom se pitač suočava
 3. Zaklada: Događaji iz prošlosti koji su doveli do sadašnje situacije
 4. Nedavna prošlost: Nedavni događaji koji su utjecali na trenutnu situaciju
 5. Kruna: Pitačevi ciljevi i težnje
 6. Bliska budućnost: nadolazeći događaji i mogućnosti
 7. Sebstvo: Pitačev stav i percepcija situacije
 8. Okolina: vanjski čimbenici koji utječu na situaciju
 9. Nade i strahovi: Pitačeve želje i brige
 10. Ishod: mogući ishod situacije na temelju prethodnih karata.

Svaka pozicija u rasporedu predstavlja određeni aspekt situacije pitača i pruža uvid u njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Čitač tarota trebao bi protumačiti značenje svake karte u odnosu na njen položaj i ostale karte u nizu. Na primjer, ako se Desetka mačeva pojavi na poziciji ishoda, to može značiti da pitač proživljava bolan kraj, ali to će dovesti do rasta i transformacije u budućnosti.

Kako čitati tarot karte u rasporedu

Objašnjeni Keltski križ - Kako čitati širenje tarot keltskog križa

Za čitanje tarot karata u rasporedu, tarot čitač treba prvo odlučiti koju vrstu rasporeda želi koristiti, kao što je raspon od tri karte ili raspon od deset karata. Zatim bi trebali promiješati špil dok se usredotočuju na pitanje ili situaciju koju žele istražiti. Nakon što su karte promiješane, čitač tarota trebao bi rasporediti karte u odabrani niz i protumačiti značenje svake karte u odnosu na njezin položaj i ostale karte u rasporedu.

Važno je da čitač tarota uzme u obzir cjelokupnu temu i energiju širenja, jer to može pružiti dodatni uvid u situaciju pitača. Na primjer, ako su većina karata u nizu karte Velike Arkane, to može značiti da situacija ima značajan utjecaj na pitačev životni put i osobni razvoj.

Kod čitanja tarot karata u razmaku također je važno koristiti se intuicijom i osobnim tumačenjem. Iako postoje opća značenja za svaku kartu, čitač tarota trebao bi koristiti svoje vlastito razumijevanje i intuiciju kako bi osigurao jedinstveno i personalizirano čitanje za pitača.

Značenja položaja u Keltskom križu su se proširila

Svaka pozicija u Širenje Keltskog križa predstavlja specifičan aspekt pitačeve situacije. Evo kratkog objašnjenja svake pozicije:

 • Signifikator: Karta koja predstavlja pitača i njegovu trenutnu situaciju.
 • Prijelaz: izazov ili prepreka s kojom se pitač suočava.
 • Zaklada: Događaji iz prošlosti koji su doveli do sadašnje situacije.
 • Nedavna prošlost: Nedavni događaji koji su utjecali na trenutnu situaciju.
 • Kruna: Pitačevi ciljevi i težnje.
 • Bliska budućnost: nadolazeći događaji i mogućnosti.
 • Sebstvo: Pitačev stav i percepcija situacije.
 • Okolina: vanjski čimbenici koji utječu na situaciju.
 • Nade i strahovi: Pitačeve želje i brige.
 • Ishod: mogući ishod situacije na temelju prethodnih karata.

Svaki položaj pruža uvid u određeni aspekt pitateljeve situacije, omogućujući sveobuhvatno i detaljno čitanje.

Naziv skupa od 10 karata

Raspored od 10 karata u tarotu poznat je kao raspored Keltskog križa. Jedan je od najpopularnijih tarot namaza, a ime je dobio po keltskom križu za kojeg se vjeruje da je simbol ravnoteže i veze između fizičkog i duhovnog svijeta.

Širenje Keltskog križa moćan je alat za stjecanje uvida u situaciju pitača, izazove i moguće ishode. Omogućuje sveobuhvatno i detaljno čitanje, omogućavajući dublje razumijevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti pitatelja.

Broj karata u tarot čitanju

Broj karata u tarot čitanju može varirati ovisno o vrsti namaza i preferencijama tarot čitača. Neki čitači tarota koriste raspored od tri karte, dok drugi mogu koristiti raspon od deset ili čak dvadeset jednu kartu.

Međutim, važno je zapamtiti da broj karata koje se koriste u čitanju tarota nije toliko važan koliko kvaliteta samog čitanja. Vješt i iskusan čitač tarota može pružiti moćno i točno čitanje koristeći samo nekoliko karata, dok se manje iskusni čitač može boriti da pruži uvid čak i s većim rasponom.

Stoga je čitanje tarota moćan alat za stjecanje uvida u situaciju, izazove i moguće ishode pitača. Raspon od 10 karata ili Keltski križ jedan je od najpopularnijih tarot rasporeda i pruža sveobuhvatno i detaljno čitanje. Kada čitate tarot karte u rasporedu, važno je koristiti intuiciju i osobnu interpretaciju uzimajući u obzir ukupnu temu i energiju namaza. Broj karata koje se koriste u čitanju tarota može varirati, ali kvaliteta čitanja je u konačnici važnija od količine karata koje se koriste.

Umijeće čitanja tarota i simbolika tarot karata

Čitanje tarota je umjetnost i vještina koja zahtijeva praksu, intuiciju i duboko razumijevanje značenja i simbolike tarot karata. Za čitače tarota važno je pristupiti svakom čitanju s poštovanjem i spremnošću da pruže uvid i vodstvo pitatelju.

Jedan od najvažnijih aspekata čitanja tarota je razumijevanje značenja tarot karata. Svaka karta ima jedinstveno značenje i simboliku koja može varirati ovisno o kontekstu čitanja i položaju karte u rasporedu.

Kada čita tarot karte u rasporedu, tarot čitač treba uzeti u obzir značenje svake karte u odnosu na njen položaj i ostale karte u rasporedu. Na primjer, ako je karta na poziciji "Bliska budućnost" Trojka mača, to može značiti da će pitatelj doživjeti slomljeno srce ili emocionalnu bol u bliskoj budućnosti.

Međutim, važno je zapamtiti da tarot karte nisu alat za sigurno predviđanje budućnosti. Umjesto toga, oni pružaju uvid i smjernice koje mogu pomoći pitatelju da donese informirane odluke i krene svojim putem naprijed.

Ključne komponente a uspješno čitanje tarota

Drugi važan aspekt čitanja tarota je intuicija. Iako je važno razumjeti tradicionalna značenja tarot karata, intuicija i osobna interpretacija ključne su komponente uspješnog čitanja tarota.

Intuicija je sposobnost da se nešto razumije ili zna bez oslanjanja na svjesno razmišljanje ili logičku analizu. U čitanju tarota, intuicija može pomoći čitaču tarota da se poveže s querentom i pruži personalizirano vodstvo i uvid.

Osobna interpretacija također je važan aspekt čitanja tarota. Iako postoje opća značenja za svaku tarot kartu, osobno tumačenje omogućuje čitaču tarota da ponudi jedinstveno i personalizirano čitanje za pitača.

Kada čitate tarot karte u rasporedu, također je važno uzeti u obzir ukupnu temu i energiju namaza. Na primjer, ako su većina karata u nizu karte Velike Arkane, to može značiti da situacija ima značajan utjecaj na pitačev životni put i osobni razvoj.

Odabir pravog namaza za situaciju pitača

Osim razumijevanja značenja tarot karata, također je važno da tarot čitači odaberu pravi raspored za situaciju pitača. Postoji mnogo različitih vrsta tarot namaza, svaki sa svojom jedinstvenom svrhom i energijom.

Na primjer, raspored s tri karte jednostavan je i svestran raspored koji može dati brze i pronicljive odgovore na određeno pitanje. Celtic Cross Spread, s druge strane, složeniji je i detaljniji raspored koji pruža sveobuhvatno čitanje querentove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

U konačnici, broj karata korištenih u čitanju tarota nije toliko važan koliko kvaliteta samog čitanja. Vješt i iskusan čitač tarota može pružiti moćno i točno čitanje koristeći samo nekoliko karata, dok se manje iskusni čitač može boriti da pruži uvid čak i s većim rasponom.

Čitanje tarota i zašto je to moćan alat za stjecanje uvida

S tim u vezi, čitanje tarota moćan je alat za stjecanje uvida i smjernica o situaciji, izazovima i mogućim ishodima pitača. Zahtijeva praksu, intuiciju i duboko razumijevanje značenja i simbolike tarot karata. Odabirom pravog namaza, korištenjem intuicije i osobne interpretacije, te uzimajući u obzir ukupnu temu i energiju širenja, čitači tarota mogu pružiti personalizirana i pronicljiva čitanja koja mogu pomoći pitatelju da krene svojim putem naprijed.