ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಕಾಬೂಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್

ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:

**6ನೇ ಶತಮಾನ BC**

* ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ಕುಶಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

**16ನೇ ಶತಮಾನ**

* ಕಾಬೂಲ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬರ್ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

**18ನೇ ಶತಮಾನ**

* ಕಾಬೂಲ್ ದುರಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ದುರಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಹ್ಮದ್ ಷಾ ದುರಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

**19ನೇ ಶತಮಾನ**

* ಕಾಬೂಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ-ಆಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
* ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಆಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನಗರವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

**20ನೇ ಶತಮಾನ**

* ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಡಳಿತಗಳು ಆಳುತ್ತವೆ.
* ನಗರವು ಸೋವಿಯತ್-ಅಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

**21ನೇ ಶತಮಾನ**

* 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
* 2022 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ನೀವು ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.