ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಕಾಬೂಲ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ:

**ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು 16 ರಿಂದ 18 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ಆಳಿತು.** ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಮೊಘಲರು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಸೀದಿಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

**ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಬರ್, 1504 ರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.** ಅವನು ಮಹಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಕವಿ. ಬಾಬರನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅಕ್ಬರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.

**ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ದುರಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.** ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊಘಲರು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ನಗರವು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ನೀವು ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.