ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಕಾಬೂಲ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್-ಇ ಅಮೀರ್ ದೂರ

ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್-ಇ ಅಮೀರ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸುಮಾರು 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (112 ಮೈಲುಗಳು) ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಡ್-ಇ ಅಮೀರ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸರೋವರಗಳು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯಾನವನವು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.