ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನದಂಡ

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ 10 UNESCO ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಮಾನದಂಡ (i): ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.
ಮಾನದಂಡ (ii): ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸಮೂಹ, ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾನದಂಡ (iii): ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾನವ ವಸಾಹತು, ಭೂ-ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ (ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾನದಂಡ (iv): ಮಾನವ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇರುಕೃತಿಯಾಗಲು.
ಮಾನದಂಡ (v): ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮಾನದಂಡ (vi): ಜೀವನದ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭೂರೂಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭೂರೂಪ ಅಥವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.
ಮಾನದಂಡ (vii): ಭೂಮಿಯ, ಜಲಚರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾನದಂಡ (viii): ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾನದಂಡ (ix): ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಹೋನ್ನತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಮಾನದಂಡ (x): ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ (ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾನವ ವಸಾಹತು, ಭೂ-ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು (i), (ii), (iii), (iv), ಮತ್ತು (vi), ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು (v), (vii), (viii), ಮತ್ತು (ix) ಸೇರಿವೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.