ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಯಾವ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ?

ವಿತ್ತೀಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಉಚಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿವೆ. ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ಟಿಂಡರ್: ಟಿಂಡರ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸಲು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಂಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಹುದು.

2. OkCupid: OkCupid ಒಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು.

3. ಬಂಬಲ್: ಬಂಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸಲು, ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಬಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

4. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್ (ಪಿಒಎಫ್): ಪಿಒಎಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚಿತ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚನೆ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು POF ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಎಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಹುದು.

5. ಕಾಫಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಬಾಗಲ್: ಕಾಫಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಬಾಗಲ್ ಎಂಬುದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ("ಬಾಗಲ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆಯೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೇರಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.