ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು?

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು 6,400 ಮೈಲುಗಳು (10,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪೆರು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಗಯಾನಾ, ಸುರಿನಾಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಕಾಂಗೋ ನದಿಯ ನಂತರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ನದಿಯು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳು ನದಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

* ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುವುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನದಿಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.